ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Училищна документация 2021/2022 година

Прикачени документи

Доклад на Обединено училище Д-р Петър Берон гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021
Списък на учениците на които, да бъдат отпуснати месечни стипендии за втори учебен срок на учебната 2021-2022 година
Организация на учебния ден
Дневно разписание
Годишен план
Програма за предоставяне на равни възможности
Заповед
Заповед
Правила за организиране на работата през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 през учебната 2021/2022 година
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2021/2022 година
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
Мерки-за-повишаване-на-качеството-21-22
Програма за превенция на ранното напускане на учениците-2021-2022 - 2
УУП 8 а Шивач
РАЗДЕЛЕН Целодневна организация на учебния ден 21-22-2-10
Правилник ДЕЙНОСТТА 21-22
Училищен учебен план за 1 клас
Училищен учебен план за 2 клас
Училищен учебен план за 3 клас
Училищен учебен план за 4 клас
Училищен учебен план за 5 клас
Училищен учебен план за 6 клас
Училищен учебен план за 7 клас
Училищен учебен план за 8 клас
Училищен учебен план за 9 клас
Училищен учебен план за 10 клас