ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Училищна документация 2021/2022 година

Прикачени документи

Заповед
Заповед
Правила за организиране на работата през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 през учебната 2021/2022 година
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2021/2022 година
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
Мерки-за-повишаване-на-качеството-21-22
Програма за предоставя-не на равни възможности
Програма за превенция на ранното напускане на учениците-2021-2022 - 2
УУП 8 а Шивач
РАЗДЕЛЕН Целодневна организация на учебния ден 21-22-2-10
РАЗДЕЛЕН Правилник ДЕЙНОСТТА 21-22
Училищен учебен план за 1 клас
Училищен учебен план за 2 клас
Училищен учебен план за 3 клас
Училищен учебен план за 4 клас
Училищен учебен план за 5 клас
Училищен учебен план за 6 клас
Училищен учебен план за 7 клас
Училищен учебен план за 8 клас
Училищен учебен план за 9 клас
Училищен учебен план за 10 клас