ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Материална база

Училището разполага с добре оборудвана учебно-техническа база, която включва:

Първи учебен корпус включващ:

 • 29 класни стаи;
 • 2 компютърни кабинета;
 • 1 медицински кабинет;
 • 1 учителска стая;
 • 1 кабинет по музика;
 • 1 библиотека;
 • 1 логопедичен кабинет
 • 2 кабинета за ресурсно подпомагане
 • 1 кабинет за педагогически съветници
 • учебна работилница по строителство
 • обслужващи помещемия:

Втори учебен корпус включващ:

 • 5 класни стаи
 • 1 учителска стая;
 • обслужващи помещемия:

Трети учебен корпус включващ:

 • шивашка работилница
 • 1 учителска стая;
 • обслужващи помещемия:

Физкултурен салон

Спортни площадки - 2 броя на 2 нива;

Дворно пространство със зелени площи и беседки за отдих и провеждане на зелено училище.

 

По Национални програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в

системата на предучилищното и училищното образование са оборудвани и две класни стаи с

по 13 терминални работни места и интернет.Изградена е WI-FI мрежа.

/Материално-техническата база осигурява добри условия за ефективен образователно-

възпитателен процес. Процесът на оптимизиране на МТБ продължава и сега.

 

Логопедичен кабинет