ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Обществен съвет

Представител на финансиращия орган:

  1. Александрина Желязкова, мл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности*

Представител на работодателите:

  1. инж. Николай Георгиев - председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България — Ямбол

Представители на родителите:

  1. Иван Иванов Тодоров
  2. Тодор Василев Генчев
  3. Иванка Донкова Иванова
  4. Милена Асенова Симеонова
  5. Елеонора Миткова Георгиева