ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Обществен съвет

Представител на финансиращия орган:

 1. Диана Йорданова, мл. експерт в Дирекция "Хуманитарни дейности"
 2. резервен член - Ивайло Дуков, гл. експерт в Дирекция "Хуманитарни дейности"

Представител на работодателите:

 1. Николай Димитров Клисурски - секретар на областен съвет на КРИБ в Ямбол, изпълнителен директор на ИПК "Светлина" АД- гр. Ямбол
 2. резервен представител Симеон Георгиев Нанев, управител на "МОНИ ЦОНИ" ООД - гр. Ямбол

Представители на родителите:

 1. Пенка Ценомирова Тодорова – родител на Силвана Иванова Иванова, ученичка от V "в" клас - председател;
 2. Мария Иванова Борисова – родител на Стоянка Демирева Христова, ученичка от VIII "б" клас;
 3. Енчо Колев Стоянов – родител на Николина Енчева Стоянова, ученичка от II "д" клас;
 4. Васил Генчев Стефанов – родител на Димитър Василев Генчев, ученик от VII "б" клас;
 5. Стефан Ангелов Христов – родител на Хелял Зюмбюлова Османова, ученичка от V "а" клас;

Резервни членове:

 1. Йорданка Василева Иванова – родител на Ревека Сашова Сашова, ученичка от IV "д" клас;
 2. Силвия Манолова Михайлова – родител на Анастасия Иванова Михайлова, ученичка от VI "б" клас;
 3. Йосиф Сашев Тодоров – родител на Румен Йосифов Тодоров, ученик от VI "в" клас