ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол