ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Учители

Дошка Иванова Ченкова - Директор

Галя Иванова Иванова - ЗДУД

Севдалина Ташева Петрова - ЗДУД

Георги Кръстев Милицов - ЗДУД

Нубар Бохос Пилибосян - Педагогически съветник

Ваня Иванова Ганева-Апостолова - Педагогически съветник

Петя Димитрова Иванова - Български език и литература

Ралица Стоянова Стоянова - Български език и литература

Ваня Влаева Танчева - Български език и литература

Живка Колева Георгиева - Български език и литература

Асенка Тодорова Енева - Английски и Руски език

Нина Иванова Пенева - Английски и Руски език

Живка Минчева Козарева - Немски език

Светлана Славова Ашикова - Математика и Информационни технологии

Валентина Петрова Иванова - Математика

Жени Колева Петрова - Математика

Пламена Николаева Димитрова - Информационни технологии

Севдалина Илиева Аджамова - История и цивилизация и Философия

Димитър Искренов Шанов-История и цивилизации и География и икономика

Добромира Добрева Добрева - География и икономика

Красимира Ангелова Атанасова - Биология и здравно образование

Лиляна Георгиева Топалова - Човекът и природата, Физика и астрономия и Химия

Венета Христова Емануилова-Петрова - Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда

Недялка Йорданова Дараджанова - Музика

Диян Драгиев Драгиев - Музика

Юлиана Николаева Христова - Технологии и предприемачество и Информационни технологии

Христо Кирилов Киров - Изобразително изкуство

Станка Енчева Иванова - Старши учител практическо обучение

Иван Атанасов Иванов - Учител практическо обучение

Мария Стоилова Господинова - Учител практическо обучение

Маргарита Петрова Моллова - Физическо възпитание и спорт

Ивелина Петкова Герганова - Физическо възпитание и спорт

Тодор Радков Пачев- Физическо възпитание и спорт

Филка Павлова Йовчева - Учител подготвителни групи

Калинка Атанасова Анастасова - Учител подготвителни групи

Тонка Димитрова Христова - Учител подготвителни групи

Доника Панчева Божкова - Учител подготвителни групи

 

Красимира Енева Станева - Начален учител

Мима Гоергиева Колева - Начален учител

Божанка Косева Козарева - Начален учител

Митка Георгиева Иванова - Начален учител

Дафина Димитрова Ташкова - Начален учител

Гита Христова Котованчева- Начален учител

Таня Иванова Алтънова - Начален учител

Петя Гочева Йорданова - Начален учител

Теодора Атанасова Илиева-Иванова - Начален учител

Димитринка Иванова Савова - Начален учител

Росица Панайотова Александрова - Начален учител

Елена Георгиева Пехливанова - Начален учител

Мария Пенчева Кръстева - Начален учител

Ваня Вълкова Димитрова- Начален учител

Петя Стоянова Джиновска - Начален учител

Данаил Георгиев Георгиев - Английски език в начален етап

Красимира Стефанова Янакиева - Немски език в начален етап

Стоян Христов Стоянов - Възпитател начален етап

Румяна Иванова Емануилова - Възпитател начален етап

Калина Стоянова Стоянова - Възпитател начален етап

Добрина  Господинова Стоянова - Възпитател начален етап

Диляна Вълкова  Драганова - Възпитател начален етап

Йорданка Атанасова Господинова - Възпитател начален етап

Паола Пламенова  Паскалева - Възпитател начален етап

Йоана Мавродиева Козарева - Възпитател начален етап

Теодора Николаева Стойкова- Възпитател начален етап

Цветелина Илиева Кованджиева -Узунова- Възпитател начален етап

Радостина Стефанова Славчева - Логопед

Пенка Танева Колева - Ресурсен учител

Събина Иванова Коева - Ресурсен учител

Пламена Трендафилова Андонова - Ресурсен учител

Стефани Василева Петрова - Ресурсен учител

Кристияна  Георгиева Колева - Ресурсен учител

Борянка Балева Киндалова - Ресурсен учител