ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Учители

Дошка Иванова Ченкова - Директор

Галя Иванова Иванова - ЗДУД

Събина Иванова Коева - ЗДУД

Георги Кръстев Милицов - ЗДУД

Нубар Бохос Пилибосян - Педагогически съветник

Ваня Иванова Ганева-Апостолова - Педагогически съветник

Вяра Георгиева Димитрова - Български език и литература

Ваня Влаева Танчева - Български език и литература

Красимира Симеонова Арнаудова - Български език и литература

Веселина Петрова  Минкова - Български език и литература

Асенка Тодорова Енева - Английски и Руски език

Нина Иванова Пенева - Английски и Руски език

Живка Минчева Козарева - Немски език

Светлана Славова Ашикова - Математика и Информационни технологии

Спаска Георгиева Петкова - Математика и Информационни технологии

Маргарита Копчева Атанасова -Математика и Информационни технологии

Севдалина Илиева Аджамова - История и цивилизация и Философия

Камен Делчев Делчев - История и цивилизации

Димитър Искренов Шанов-История и цивилизации и География и икономика

Тончо Тодоров Иванов - География и икономика

Красимира Ангелова Атанасова - Биология и здравно образование

Лиляна Георгиева Топалова - Човекът и природата, Физика и астрономия и Химия

Венета Христова Емануилова-Петрова - Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда

Недялка Йорданова Дараджанова - Музика

Диян Драгиев Драгиев - Музика

Юлиана Николаева Христова - Технологии и предприемачество и Информационни технологии

Христо Кирилов Киров - Изобразително изкуство

Станка Енчева Иванова - Старши учител практическо обучение

Иван Атанасов Иванов - Учител практическо обучение

Иванка Йорданова Желева - Учител практическо обучение

Маргарита Петрова Моллова - Физическо възпитание и спорт

Ивелина Петкова Герганова - Физическо възпитание и спорт

Живко Янчев Йорданов- Физическо възпитание и спорт

Тодор Радков Пачев- Физическо възпитание и спорт

Събина Стойнова Иванова- Информационни и комуникационни технологи

Филка Павлова Йовчева - Учител подготвителни групи

Калинка Атанасова Анастасова - Учител подготвителни групи

Тонка Димитрова Христова - Учител подготвителни групи

Тонка Димитрова Ангелкова - Учител подготвителни групи

Галина Николова Сергева - Учител подготвителни групи

Златка Радева Георгиева - Начален учител

Радка Шидерова Дочева - Начален учител

Красимира Енева Станева - Начален учител

Мима Гоергиева Колева - Начален учител

Божанка Косева Козарева - Начален учител

Митка Георгиева Иванова - Начален учител

Златка Петрова Димитрова - Начален учител

Дафина Димитрова Ташкова - Начален учител

Живка Димитрова Иванова- Начален учител

Таня Иванова Алтънова - Начален учител

Петя Гочева Йорданова - Начален учител

Теодора Атанасова Илиева-Иванова - Начален учител

Димитринка Иванова Савова - Начален учител

Саша Петрова Болсуранова - Начален учител

Евгения Петрова Жекова - Начален учител

Елена Георгиева Пехливанова - Начален учител

Мария Пенчева Кръстева - Начален учител

Ваня Вълкова Димитрова- Начален учител

Георги Кръстев Василев - Английски език в начален етап

Красимира Стефанова Янакиева - Немски език в начален етап

Галина Димитрова Калева-Маринова - Възпитател начален етап

Румяна Иванова Емануилова - Възпитател начален етап

Петя Стоянова Джиновска - Възпитател начален етап

Димитринка Петрова Апостолова - Възпитател начален етап

Ваня Борисова Христова- Възпитател начален етап

Цветелина Илиева Кованджиева -Узунова- Възпитател начален етап

Радостина Стефанова Славчева - Логопед

Милка Вълчева Христова - Козарева - Ресурсен учител

Пенка Танева Колева - Ресурсен учител

Севдалина Ташева Петрова - Ресурсен учител

Надежда Георгиева Павлова - Ресурсен учител