ОбУ "Доктор Петър Берон"

Обединено училище в град Ямбол

Шивач
През 1975 година ОУ "Д-р Петър Берон" добива статут на основно професионално училище. От 1981 година след VІІІ клас се въвежда двегодишна професионална подготовка, седем години по-късно е открита една паралелка СПТУ. Традициите са живи и днес. Въпреки икономическата обстановка в страната, свиване ...
Помощник в строителството
Столетия наред българските майстори - дюлгери смайвали света с постройките си. Столетия наред  майсторлъкът се предавал от майстор на чирак, докато майсторите се превърнали в учители, а чираците в ученици. Започнали да отварят врати първите училища по света. Строителната камара, ...