ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Василица - ромската Нова година

Учениците от училище ОбУ "Доктор Петър Берон" поздравиха Областния управител Димитър Иванов

и екипа на Областна администрация по повод Василица - ромската Нова година.