ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Спортни постижения на ОбУ „Д-р Петър Берон“ 2018-2022 година.