ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Седмицата на науката и знанието в ОбУ "Доктор Петър Берон"

Във връзка със седмицата на Науката и знанието, първокласниците имаха инициатива съвместно с пети клас. Големите ученици прочетоха любима приказка на малките ученици. Първи клас слушаха с внимание и интерес.