ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Театрален конкурс "Този свят е и мой"

Борис Стоянов от 6в клас участва в театралния конкурс "Този свят е и мой" като се представи със стихотворението "За хвърчащите хора" на големия поет Валери Петров, подготвено под ръководството на педагогическия съветник Нубар Пилибосян. С него Борис спечели първа награда в своята възрастова група, между ученици от 6, 7 и 8-ми класове, проведено в Читалище "Съгласие".