ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Професия "Шивач", специалност "Шивачество"

През 1975 година ОУ "Д-р Петър Берон" добива статут на основно професионално училище. От 1981 година след VІІІ клас се въвежда двегодишна професионална подготовка, седем години по-късно е открита една паралелка СПТУ. Традициите са живи и днес. Въпреки икономическата обстановка в страната, свиване на пазарите и навлизане на китайските стоки в текстилната промишленост, в ОбУ "Д-р Петър Берон" продължават да се изучават двете професии: "Шивач" и "Работник в дървообработването".

Професията "Шивач", специалност "Шивачество", е популярна и привлекателна с това, че дава големи възможности за реализиране в частни фирми и собствен бизнес. Освен това, придобитите умения са полезни в ежедневието и бита на всяко семейство. Професията е търсена от младежите и родителите в региона. Завършилите специалността "Шивачество", могат да работят в производствени предприятия и фирми за конфекционно производство на облекла, модни къщи и имат възможност да развият собствен бизнес.

Курсът на обучение е 3-годишен след завършен шести клас. Завършилите девети клас придобиват удостоверение за завършен девети клас и след полагане на квалификационни изпити получават Първа степен на професионална квалификация.
Нашето усилие е чрез професионалното обучение да се изгражда потребност от трудови навици у децата още от най-ранна възраст. За ползата от труда трябва да се говори на децата непрекъснато, от малки да се приучват да извършват полезна трудова дейност, като влагат старание и любов. Учениците придобиват качествата съзнателност, отговорност, хигиена на труда, безопасност при работа с машини и електроуреди.

ОУ "Д-р Петър Берон" - Ямбол разполага с необходимата база и квалифицирани кадри за осъществяване на обучението. Шивашката работилница е оборудвана с професионални машини и инструменти, триконечен оверлог, зиг-заг машина и гладачна техника. Знанията, получени в часовете по теория се прилагат в часовете по практика. Училището партнира с фирми и предприятия в града, които всяка година предоставят възможността, учениците от 9 клас да провеждат производствената си практика в реални условия.

Традиция е съвместната дейност на базовите учители специалисти и студентите от Технически колеж-Ямбол. Студентите провеждат педагогическата си практика и държавните изпити, като с това допринасят за авторитета на училището.