ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Помощник в строителството

Столетия наред българските майстори - дюлгери смайвали света с постройките си. Столетия наред  майсторлъкът се предавал от майстор на чирак, докато майсторите се превърнали в учители, а чираците в ученици. Започнали да отварят врати първите училища по света.

Строителната камара, представителите на бизнеса, институциите  и строителните организации   в град Ямбол, като работодателски организации в строителния бранш са съпричастни към инициативата, свързана с качественото образование на нашите деца и приветстват идеята за план-прием за учебната 2016/2017 г. на професионална паралелка по професията „Помощник в строителството“, която ще даде възможност на учениците да придобият знания, умения и навици по така търсената на пазара на труда професия и да споделят добри практики. Тази професия е изключително навременна и необходима.

   Нашето усилие е чрез професионалното обучение да се изгражда потребност от трудови навици у децата още от най-ранна възраст. За ползата от труда трябва да се говори на децата непрекъснато, от малки да се приучват да извършват полезна трудова дейност, като влагат старание и любов. Учениците придобиват качествата съзнателност, отговорност, хигиена на труда, безопасност при работа с машини и електроуреди.