ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Нов шанс за успех

Съгласно Заповед РД 09 – 3166/ 01.11.2018 г. на Министерство на образованието и науката, ОбУ „Д-р Петър Берон“ участва в проект „Нов шанс за успех“, като са сформирани 3 групи 5. клас за учебната 2018/2019 година.