ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

ЕРАЗЪМ +

 

 

Проект по програмата Еразъм + Kлючова дейност 1, Kраткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Училищно образование“ (KA122-SCH)

В рамките на проектът „Това сме ние - по-дигитални, по-артистични, потолерантни“  5 учители и Директора на ОбУ „Д-р П.Берон“ се включиха в два 8-дневни курса на на тема “Дигитални компетентности и ИКТ за учители” и "Артистични методи за работа с ученици". Курсовете се проведоха в периода 01.04.2024-08.04.2024г. в Полша.

Чрез участието си в курса “Дигитални компетентности и ИКТ за учители”, учителите се научиха да използват уеб базирани инструменти за създаване на увлекателни и добре планирани дейности в класната стая, за оптимизиране на учебния процес, за подпомагане критичното и творческото мислене у учениците, както и за лесен мениджмънт на учениците. В курса "Артистични методи за работа с ученици" пет учители се запознаха  с методи, форми, техники и практически примери за прилагане на артистичното образование. Темите  включиха запознаване с концепцията за артистичния подход в образованието и разнообразни методи за прилагането му в училище, напр. активиращ, проблемно-базиран, програмно-ориентиран метод и др. Участниците  придобиха умения за естествено насърчаване уважението и толерантността между учениците чрез методи за сравняване на култури, подчертаване на приликите и разглеждане на деликатни теми, организиране на културни дейности, приобщаващи събития, “хепънинг”, конкурси и още. Учителите се включиха в посещение  на училище за приложени науки Ломжа, посетиха    училище и детска градина във Вола Скромовска, участваха в обиколка на училището, панелна дискусия на тема: „Междукултурни компетенции в проекти по Еразъм+, обмяна на опит“, участваха в панелна дискусия, свъзана с развитие на дигиталните компетентности в изпълнение на Програма Еразъм+. Културната програма включи посещение на забележителности в стария град на Варшава.

 

 

    

 

    

 

  

 

ОбУ “Д-р П. Берон спечели проект по програмата Еразъм + Kлючова дейност 1, Kраткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Училищно образование“ (KA122-SCH).  Проектът „Това сме ние - по-дигитални, по-артистични, потолерантни“ е на стойност 14 490,00 евро и има две основни цели:

  • повишаване дигиталните умения на преподавателския екип с цел създаване на интригуваща учебна среда за нашите ученици и
  • усвояване на артистични методи за преподаване като средства за насърчаване толерантността, емпатията и уважението между учениците.

Учители ще се включат в два 8-дневни курса на на тема “Дигитални компетентности и ИКТ за учители” и "Артистични методи за работа с ученици".

Чрез участието си в курса “Дигитални компетентности и ИКТ за учители”, учителите ще се научат да използват уеб базирани инструменти за създаване на увлекателни и добре планирани дейности в класната стая, за оптимизиране на учебния процес, за подпомагане критичното и творческото мислене у учениците, както и за лесен мениджмънт на учениците. Курсът ще им даде възможност да преодолеят т.нар. сблъсък на поколенията, да се адаптират към нуждите на учениците, да започнат да “говорят на един език” с тях, събуждайки по този начин интереса им към преподаваната материя. Учителите ще разчупят теоретичната структура на уроците и монотонността в клас.

Едни от иновативните подходи за създаване на насърчаваща толерантността среда, използван в съвременните европейски образователни системи, са артистичните методи. Участието в курса "Артистични методи за работа с ученици" ще запознае учителите с методи, форми, техники и практически примери за прилагане на артистичното образование. Темите ще включват запознаване с концепцията за артистичния подход в образованието и разнообразни методи за прилагането му в училище, напр. активиращ, проблемно-базиран, програмно-ориентиран метод и др. Участниците ще придобият умения за естествено насърчаване уважението и толерантността между учениците чрез методи за сравняване на култури, подчертаване на приликите и разглеждане на деликатни теми, организиране на културни дейности, приобщаващи събития, “хепънинг”, конкурси и още.

Хостинг организацията, която отговаря за курсовете, е Фондация inCREA. Тя е базирана във Варшава, Полша и се занимава с генериране на идеи и разработване на креативни образователни програми с акцент развитието на компетенциите на бъдещето и квалификация в сферата на съвременните технологии.

Предстои учители да се включат в курсовете, след което да проведат обучения и дейности за разпространение на резултатите.

 

 

 

ОбУ“Д-р П.Берон“ работи по проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070318, „Равни въможности за международна професионална практика на нашите ученици“, Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“.

Основна цел на проекта е увеличаване на практическата насоченост на обучението и придобиване на професионални умения в реална работна среда.

Нашият проект е насочен към изпращането на 10 ученици от специалност "Основни и довършителни работи в строителството" и 10 от специалност "Шивачество" на двуседмична практика в гр. Брага, Португалия. За целта сме планирали да си сътрудничим с три организации - две приемащи и една посредническа. Първият партньор е Martiforte - Imobiliária e Construção Lda. Компанията ще бъде отговорна за практиката на 10 ученици от специалност "Основни и довършителни работи в строителството". Основната им дейност е проектиране и строителство на търговски и частни недвижими имоти. Портфолиото на компанията е богато и регистрира над 10 години опит на пазара. Компанията разполага с екипи от архитекти, строителни инженери и помощници, които регулярно организират стажове за ученици и студени, предавайки им своя ценен опит. Вторият партньор е Camorsil Têxteis & Confeções, Lda. - текстилна компания, създадена през 1989г. Тя е специализирана в производството на облекла за жени, мъже, деца и бебета и има редица международни клиенти. Благодарение на своята своя стремеж за иновации и постоянна готовност за подобряване, компанията е изградила имидж на отговорна и модерна организация, която има мотивацията и възможността да се включва в стажантски инициативи и да подпомага развитието на младите хора. Компанията ще бъде отговорна за приемането на 10 наши ученици от специалност "Шивачество". Организацията, която предвиждаме да организира настаняването, културната програма и трансферите, е ЕduPlus Lda. Базирaна в гр. Брага, EduPlus e португалска компания, специализирана в изпълнението на програми за обучение, стажове, чиракуване, езикови и културни дейности, методически семинари, организирани по различни програми на ЕС, по-специално по програма „Еразъм+“. Организацията е в тясно сътрудничество с множество компании и обучителни институции, като тя бе и свързващото звено между нас и другите два партньора - Martiforte и Camorsil.  В момента тече подготовка на учениците за мобилността, която ще бъде реализирана през месец април.

     

 

 

Двадесет ученици от специалности „Шивачество “ и „ Основни и довършителни работи в строителството “ –от ОбУ"д-р П.Берон"- гр. Ямбол, заедно с трима свои преподаватели, са на посещение в гр.Брага, Португалия. Посещението се реализира в рамките на проект в № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070318, „Равни възможности за международна професионална практика на нашите ученици“, Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“. Практиката е с продължителност 10 работни дни – от 10 до 21 април 2023 г. Град Брага се намира в северозападната част на Португалия. Разположен е на реките Ешти и Кавадо и е на 53 км. от Порто. Населението на града наброява около 175 000 души. Любопитен факт е, че през 2012 г. Брага е обявен за Европейска младежка столица на Европа. Градът е известен като най-старият в Португалия, както и като един от най-красивите в страната. Фирмите за строителство и шивачество в Брага са с богат опит. Подпомагаща организация на ямболското училище е EduPLus - European Center for Education and Skills Development, Lda. Tя отговаря за настаняването, културната програма и цялостната логистика по време на престоя на групата в Португалия.

Учениците, имат възможност да усъвършенстват уменията за комуникация на чужд език в реална работна среда, да развият преносими умения – работа в екип, самостоятелност, поемане на отговорност, вземане на решения, гъвкавост, инициативност. Те ще се запознаят се с чуждия опит в обучението на работно място и ще обменят добри практики с работещия бизнес. Чуждия опит учениците ще почерпят в две фирми: Martiforte - Imobiliária e Construção Lda. (https://martiforte.com) за специалност "Основни и довършителни работи в строителството". Основната дейност на фирмата е проектиране и строителство на търговски и частни недвижими имоти. Портфолиото на компанията е богато и регистрира над 10 години опит на пазара. Camorsil Têxteis & Confeções, Lda. (https://www.camorsil.pt/) за специалност “Шивачество”. Camorsil е текстилна компания, създадена през 1989 г, специализирана в производството на облекла за жени, мъже, деца и бебета и има редица международни клиенти.

Учениците ще развият специализирани работни умения, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труд, ще надградят ключови и умения, по-специално изучаването на езици и ще разширят професионалните си компетентности с нови знания, умения и опит.

 

 

Културна програма по мобилност на проект в № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070318, „Равни възможности за международна професионална практика на нашите ученици“, Програма „Еразъм +“.

      

     

      

  

 

    

 

      

 

    

 

 

Получаване на сертефикати по проект

 

 

Обединено училище "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол работи по проект „Създаване на благоприятна учебна среда в Обединено училище"Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол. Продължителност: 1 юни 2022 до 31 май 2023г. Стойност: 15 160 евро

Изпълнява се по Програма „ЕРАЗЪМ+“1 ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA122-SCH-000073150

Основна цел на проекта е: Повишаване квалификацията на учителите за придобиване на компетенции за обучение и възпитание, за да бъде съзададена благоприятна среда за приобщаване на ученици и преодоляване на различията.

Участието на учители в курсовете по програмата ще спомогне за съзадаване на благоприятна среда за личностно развитие на всички ученици за осигуряване на равен достъп до образование.

Предстои учители от ОбУ "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол да посетят курсовете:

Курс 1: „A European School for All Children“ ; „Европейско училище за всички деца“ (Флоренция).

Курс 2: ‚Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration & Reflection‘(Флоренция).

Курс 3: “There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning” (Дъблин).

Курс 4: Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia(Флоренция).

 

            

 

        

 

      

 

      

      

 

Участниците в курс „Европейско училище за всички деца“, се насочват към описание как да се оформят уроците и учебната среда, за да се установи равенство в достъпа до образование за всички ученици, като същевременно се развива основно разбиране у учениците за необходимостта от демократични и недискриминационни ценности,

  • как да използваме прости ИКТ инструменти за овластяване на всички ученици в приобщаваща среда и също така да развием тяхното междукултурно съзнание във все по-разнообразната съвременна класна стая,
  • - как да насърчаваме съвместното обучение и да подготвим учителите за бъдещи европейски и международни проекти и осигуряване на равен достъп до учебната програма на ученици с всякакви способности.

Участниците в курс Курс 2: ‚Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration & Reflection‘Проектно базирано обучение в класната стая(Флоренция) педагогическите специалисти ще придобият умения за интегриране на  ПБО в своите уроци и училищна програма, използвайки най-новите техники и инструменти за класната стая. Практическият курс дава представа какво е проектно базирано обучение, кои инструменти са най-добри за интегриране  в техните уроци, как да наблюдават и оценяват учениците с помощта на PBL. Участниците ще представят и презентират изработен план за проектна дейност с ученици пред учители.

Участниците в курс Курс 3: “There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning” (Дъблин) ще се запознаят с различни образователни електронни приложения за създаване на интерактивни уроци и използване на приложенията;ще придобият умения за намиране, сортиране и използване на интерактивни приложения според различните нужди на учениците и учене чрез образователни игри и тестове. След обучението те ще изработят Набор от адаптирани материали с възможности за уроци по учебни предмети в помощ на учителите за работа с ученици. Участниците в курс 3 ще проведат два Уърк шопа с казуси и добри практики за организиране на включваща среда: Тестове и образователни игри, учене чрез платформи, базирани на игри, методи за преподаване: как да използваме ИКТ в клас, въвеждане на уеб платформи и приложения, които ще направят вашите уроци по-забавни и интерактивни, как да намиране, събиране и сортиране на онлайн ресурси.

Участниците в курс 4 Курс 4: Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia (Флоренция) ще придобият умения за практическо разбиране за най-ефективните устройства и безплатен софтуер за управление и създаване на видео, снимки и звуци. Те ще научат да събират професионални и безопасни онлайн ресурси, да качват и споделят материали онлайн, да управляват графики, аудио и снимки и да добавят субтитри към видео.

Участниците в този курс ще изработят и апробират „Аудиовизуално съдържание към програма езикова терапия за занятията по логопедична терапия и за часовете по английски език“, които ще използват в часовете си и ще представят пред свои колеги.

Посочените дейности след посетените курсовете ще подпомогне приобщаването на ученици и и създаване на благоприятна среда за лчиностно развитие в "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол.

Обединено училище "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол работи по проект „Създаване на благоприятна учебна среда в Обединено училище"Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол. Продължителност: 1 юни 2022 до 31 май 2023г. Стойност: 15 160 евро

Изпълнява се по Програма „ЕРАЗЪМ+“1 ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA122-SCH-000073150

Основна цел на проекта е: Повишаване квалификацията на учителите за придобиване на компетенции за обучение и възпитание, за да бъде съзададена благоприятна среда за приобщаване на ученици и преодоляване на различията.

Участието на учители в курсовете по програмата  спомогна за съзадаване на благоприятна среда за личностно развитие на всички ученици за осигуряване на равен достъп до образование.

През октомври и ноември 2022г. учители от ОбУ "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол посетиха следните курсовете:

„A European School for All Children“ ; „Европейско училище за всички деца“ (Флоренция).

Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration & Reflection‘(Флоренция).

 “There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning” (Дъблин).

„Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia(Флоренция).

През месец февруари бяха организирани две квалификационни дейности, в рамките на които те запознаха свои колеги с основни приложения за обучения, резултат от мобилността.Участниците в мобилността “There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning” (Дъблин), Севдалина Аджамова и Венета Емануилова проведоха уърк шоп, в който  представиха пред свои колеги в училище, тестове и образователни игри, учене чрез платформи, базирани на игри,  казуси и добри практики за организиране на включваща среда, обучението, включи методи за преподаване: как да използваме ИКТ в клас, въвеждане на уеб платформи и приложения, които ще направят вашите уроци по-забавни и интерактивни, как да намиране, събиране и сортиране на онлайн ресурси. Представиха кадри от проведено състезание за 1 ноември по случай деня на Народните будители чрез приложението Geopardy. Радостина Славчева и Асенка Енева , които посетиха   курса „Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia“  изработиха Аудиовизуално съдържание към програма езикова терапия за занятията по логопедична терапия.  В рамките на квалификационна дейност представиха своите образователни проекти, използващи видео и фото технологии пред учители в ОбУ“П.Берон“.

 

 

 

 

 

      

      

 

 

There is an App..

 

Аудиовизуално съдържание за часовете по английски език и логопедична терапия

 

 

През месец март, в няколко поредни дни, ученици от начален и прогимназиален етап  на  ОбУ „Д- р П. Берон“-гр. Ямбол имаха възможност да гледат филма „Апостолът в премеждие“, заснет и монтиран от Радостина Славчева и Асенка Енева в училище в рамките Аудио визуално съдържание  по проект "Създаване на благоприятна среда за личностно развитие". Във филма участват ученици от 6г клас, а прожекциите се реализираха по класове, придружени с дискусии и беседи за делото на Апостола и значението на наближаващия празник 3ти март.

 

На 16.03.2023г. Двете групи (Радостина Славчева, Асенка Енева, Севдалина Аджамова и Венета Емануилова заедно с колеги, на които беше предаден опита, организираха състезание, наречено " Наука", което бе посветено на живота и делото на д-р Петър Берон и неговия "Рибен буквар". Учениците бяха разделени в 5 отбора -5"б", 6"а", 6"б", 6"г" и 7"а" класове по 4 ученици във всеки отбор. Учителите и децата бяха подготвили стаите в съответствие с наименованието на мисиите: "Добри съвети, умни ответи", "Истории", "Физически сказания" и "Аритметика" , които съответстваха на някои от частите н "Рибния буквар". Началото бе дадено чрез кодове точно в 11:00 часа чрез приложението Goosechase. Въпросите бяха изготвени с приложения Geopardy и Wordwall. Надпреварата започна с въодушевление и ентусиазъм. Получените точки нахъсваха децата и те по най-добрия начин се стараеха да отговорят правилно на всички въпроси и да станат победители. Така с игри и по забавен начин научиха много за живота и делото на нашия патрон.

Състезанието е стъпка към създаване на благоприятна среда за приобщаване на ученици и преодоляване на различията.

 

По повод наближаващият патронен празник на училището,  г-жа Севдалина Аджамова,  учител по история и цивилизации, предложи да създадем филм за Петър Берон и неговият "Рибен Буквар". Идеята се възприе с ентусиазъм и   набързо се оформи екип от съмишленици от двата курса. Направи се кастинг за ролята на Петър Берон. Екипът от учители /С. Аджамова  Р. Славчева и А. Енева/ избраха Илиян Желязков от 6"г" клас. Той наистина се справи чудесно с ролята си, беше креативен  даваше предложения. Група от ученици /Анелия Иванова, Милена Ангелова и Анелия Керемедчиева/ озвучиха текстовете, свързани с делото на нашия патрон. Филмът беше представен на празничния концерт. Публиката в залата гледаше и слушаше притихнала, сътвореното от техните съученици и учители. За създаването на филма е използвано приложението Филмора (Filmora), което беше включено в обучението „Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia(Флоренция).

      
       
      
    
 

 

       

 

 

През учебната 2021/20222г. ОбУ»Д-р П.Берон»-гр.Ямбол работи по проект : Проект „ Моят свят, твоят свят - ЗАЕДНО“ на програма Еразъм+ , ДОГОВОР НОМЕР: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030649, в рамките на който седем учители работиха и участваха в курсове: Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21. century classroom „Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21-ви век”, 03.04.2022 г. до 11.04.2022 г и обучителен курс на тема: „The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources – Portugal“/“Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване в приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси на неформалното образование – Португалия“ с организатор Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем, Португалия – сесия: 21.03.2022 – 27.03.2022 г.

Цели на мобилностите:

Курсовете беха насочени към придобиване на основите на правата на детето – човешки права, многообразие и социално включване и образование за активно гражданство, използване на готови учебни ресурси и да се запознаят с подходите за преподаване на неформалното образование.

Тези курове дадоха възможност на участниците да придобият умения и знания как да организират подходящи обучителни сесии за своите ученици, така че да станат по-отворени и да приемат различията.

Организатор: Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем,

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Курсът имаше за цел да подпомогне учителите в:

1. Получаване на основите на образованието за човешки права, разнообразие и участие чрез темите в Наръчника за учители.

2. Овладяване на умения, които ще им позволят да обсъждат със своите ученици въпроси относно съществуващите представи за човешките различия в съвременното общество и да провеждат подходящи дейности, като избират от тези, предложени в Наръчника за учители, като се има предвид местния контекст.

3. Запознаване с подходите за преподаване на неформалното образование и тяхното използване не само в предложените обучения по гражданско образование, но и в рутинния учебен процес.

4. Отговорно приемане на кодекс на поведение, така че всички техни действия и взаимодействия да носят уважение към другостта и индивидуалността на учениците, като участват в курсовете за обучение заедно с разнообразна група европейски учители.

5. Да научат повече за предизвикателствата, пред които са изправени португалските учители по отношение на използването на Наръчника за учители чрез планираните сесии с участието на португалски учители, които са пилотирали темите за обучение.

6. Да се научат как да работите в международни екипи чрез групови дейности и дейности по двойки

В резултат на мобилностите учителите придобиха следните умения:

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

 

- Посещения в местни училища в Ентроканментo или Сантарем. които са провели обучения на своите ученици, използвайки темите от Наръчника за учители – наблюдение на обученията, дискусии с учители и ученици.

- Допълнителни културни дейности

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

1. Подобряване на чуждоезиковите умения на английски език като език за комуникация по време на мобилността, а именно:

• Умения за четене

• Умения за слушане

• Речеви умения

2. Подобрени компетенции при използване на училищна лексика на език, различен от майчиния.

3. Подобрени компетенции при използване на речник, свързан с разнообразието, на език, различен от майчиния. Участникът подобрява своите компетенции по английски език (особено говор, взаимодействие и производство). В резултат на четене на специализирана литература за приложения за таблети, образователни приложения, използването на социални медии в класната стая английски език и с активното използване на специфична терминология се повишава нивото на владеене на езика.

ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Подобряване на уменията и компетенциите за използване:

1. Редица софтуерни приложения за създаване на анкети и облаци от думи.

2. Приложения, свързани с образованието за разнообразие и толерантност.

3. Мобилни устройства за учебни задачи

Участникът получава:

- ясен поглед върху процеса в класната стая, като се запознае със съответната актуална информация за използването на таблети, образование и социални медии.

ОРГАНИЗАЦИОННИ / УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ

• Придобряване на практическите умения как да организират учениците и да създадат положителна атмосфера в класа чрез активното включване на всички ученици.

• Разработени стратегии за преподаване на разнообразието и толерантността.

• Как да прилагат дейности в клас за приобщаваща класна стая.

• Как да прилагат стратегии за преподаване на многообразие и толерантност в собствената си страна.

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

Дейностите в курса, междукултурната комуникация и свободното време допринасят за създаване на атмосфера на приятелство и доверие между участниците като модел за подражание, който да се използва в ежедневните преподавателски дейности.

• Научават се да изразяват мнението и чувствата си, свързани с разнообразието и толерантността, и ежедневните въпроси.

• Подобрени умения за общуване с учениците чрез преразглеждане на процеса на преподаване и учене от гледна точка на учениците.

 

                                        

 

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Савова

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Станка Иванова

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Дараджанова