ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

СЪФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + НА СТОЙНОСТ 21040 ЕВРО

През 2019 година Обединено училище “Доктор Петър Берон”, град Ямбол спечели проект „Професионално развитие на учители за качествено образование на ученици”, Покана 2019 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility .