ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

ЕРАЗЪМ +

 

 

 

ОбУ“Д-р П.Берон“ работи по проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070318, „Равни въможности за международна професионална практика на нашите ученици“, Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“.

Основна цел на проекта е увеличаване на практическата насоченост на обучението и придобиване на професионални умения в реална работна среда.

Нашият проект е насочен към изпращането на 10 ученици от специалност "Основни и довършителни работи в строителството" и 10 от специалност "Шивачество" на двуседмична практика в гр. Брага, Португалия. За целта сме планирали да си сътрудничим с три организации - две приемащи и една посредническа. Първият партньор е Martiforte - Imobiliária e Construção Lda. Компанията ще бъде отговорна за практиката на 10 ученици от специалност "Основни и довършителни работи в строителството". Основната им дейност е проектиране и строителство на търговски и частни недвижими имоти. Портфолиото на компанията е богато и регистрира над 10 години опит на пазара. Компанията разполага с екипи от архитекти, строителни инженери и помощници, които регулярно организират стажове за ученици и студени, предавайки им своя ценен опит. Вторият партньор е Camorsil Têxteis & Confeções, Lda. - текстилна компания, създадена през 1989г. Тя е специализирана в производството на облекла за жени, мъже, деца и бебета и има редица международни клиенти. Благодарение на своята своя стремеж за иновации и постоянна готовност за подобряване, компанията е изградила имидж на отговорна и модерна организация, която има мотивацията и възможността да се включва в стажантски инициативи и да подпомага развитието на младите хора. Компанията ще бъде отговорна за приемането на 10 наши ученици от специалност "Шивачество". Организацията, която предвиждаме да организира настаняването, културната програма и трансферите, е ЕduPlus Lda. Базирaна в гр. Брага, EduPlus e португалска компания, специализирана в изпълнението на програми за обучение, стажове, чиракуване, езикови и културни дейности, методически семинари, организирани по различни програми на ЕС, по-специално по програма „Еразъм+“. Организацията е в тясно сътрудничество с множество компании и обучителни институции, като тя бе и свързващото звено между нас и другите два партньора - Martiforte и Camorsil.  В момента тече подготовка на учениците за мобилността, която ще бъде реализирана през месец април.

     

 

 

Двадесет ученици от специалности „Шивачество “ и „ Основни и довършителни работи в строителството “ –от ОбУ"д-р П.Берон"- гр. Ямбол, заедно с трима свои преподаватели, са на посещение в гр.Брага, Португалия. Посещението се реализира в рамките на проект в № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070318, „Равни възможности за международна професионална практика на нашите ученици“, Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“. Практиката е с продължителност 10 работни дни – от 10 до 21 април 2023 г. Град Брага се намира в северозападната част на Португалия. Разположен е на реките Ешти и Кавадо и е на 53 км. от Порто. Населението на града наброява около 175 000 души. Любопитен факт е, че през 2012 г. Брага е обявен за Европейска младежка столица на Европа. Градът е известен като най-старият в Португалия, както и като един от най-красивите в страната. Фирмите за строителство и шивачество в Брага са с богат опит. Подпомагаща организация на ямболското училище е EduPLus - European Center for Education and Skills Development, Lda. Tя отговаря за настаняването, културната програма и цялостната логистика по време на престоя на групата в Португалия.

Учениците, имат възможност да усъвършенстват уменията за комуникация на чужд език в реална работна среда, да развият преносими умения – работа в екип, самостоятелност, поемане на отговорност, вземане на решения, гъвкавост, инициативност. Те ще се запознаят се с чуждия опит в обучението на работно място и ще обменят добри практики с работещия бизнес. Чуждия опит учениците ще почерпят в две фирми: Martiforte - Imobiliária e Construção Lda. (https://martiforte.com) за специалност "Основни и довършителни работи в строителството". Основната дейност на фирмата е проектиране и строителство на търговски и частни недвижими имоти. Портфолиото на компанията е богато и регистрира над 10 години опит на пазара. Camorsil Têxteis & Confeções, Lda. (https://www.camorsil.pt/) за специалност “Шивачество”. Camorsil е текстилна компания, създадена през 1989 г, специализирана в производството на облекла за жени, мъже, деца и бебета и има редица международни клиенти.

Учениците ще развият специализирани работни умения, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труд, ще надградят ключови и умения, по-специално изучаването на езици и ще разширят професионалните си компетентности с нови знания, умения и опит.

 

 

Културна програма по мобилност на проект в № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070318, „Равни възможности за международна професионална практика на нашите ученици“, Програма „Еразъм +“.

      

     

      

  

 

    

 

      

 

    

 

 

Получаване на сертефикати по проект

 

 

Обединено училище "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол работи по проект „Създаване на благоприятна учебна среда в Обединено училище"Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол. Продължителност: 1 юни 2022 до 31 май 2023г. Стойност: 15 160 евро

Изпълнява се по Програма „ЕРАЗЪМ+“1 ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA122-SCH-000073150

Основна цел на проекта е: Повишаване квалификацията на учителите за придобиване на компетенции за обучение и възпитание, за да бъде съзададена благоприятна среда за приобщаване на ученици и преодоляване на различията.

Участието на учители в курсовете по програмата ще спомогне за съзадаване на благоприятна среда за личностно развитие на всички ученици за осигуряване на равен достъп до образование.

Предстои учители от ОбУ "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол да посетят курсовете:

Курс 1: „A European School for All Children“ ; „Европейско училище за всички деца“ (Флоренция).

Курс 2: ‚Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration & Reflection‘(Флоренция).

Курс 3: “There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning” (Дъблин).

Курс 4: Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia(Флоренция).

 

            

 

        

 

      

 

      

      

 

Участниците в курс „Европейско училище за всички деца“, се насочват към описание как да се оформят уроците и учебната среда, за да се установи равенство в достъпа до образование за всички ученици, като същевременно се развива основно разбиране у учениците за необходимостта от демократични и недискриминационни ценности,

  • как да използваме прости ИКТ инструменти за овластяване на всички ученици в приобщаваща среда и също така да развием тяхното междукултурно съзнание във все по-разнообразната съвременна класна стая,
  • - как да насърчаваме съвместното обучение и да подготвим учителите за бъдещи европейски и международни проекти и осигуряване на равен достъп до учебната програма на ученици с всякакви способности.

Участниците в курс Курс 2: ‚Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration & Reflection‘Проектно базирано обучение в класната стая(Флоренция) педагогическите специалисти ще придобият умения за интегриране на  ПБО в своите уроци и училищна програма, използвайки най-новите техники и инструменти за класната стая. Практическият курс дава представа какво е проектно базирано обучение, кои инструменти са най-добри за интегриране  в техните уроци, как да наблюдават и оценяват учениците с помощта на PBL. Участниците ще представят и презентират изработен план за проектна дейност с ученици пред учители.

Участниците в курс Курс 3: “There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning” (Дъблин) ще се запознаят с различни образователни електронни приложения за създаване на интерактивни уроци и използване на приложенията;ще придобият умения за намиране, сортиране и използване на интерактивни приложения според различните нужди на учениците и учене чрез образователни игри и тестове. След обучението те ще изработят Набор от адаптирани материали с възможности за уроци по учебни предмети в помощ на учителите за работа с ученици. Участниците в курс 3 ще проведат два Уърк шопа с казуси и добри практики за организиране на включваща среда: Тестове и образователни игри, учене чрез платформи, базирани на игри, методи за преподаване: как да използваме ИКТ в клас, въвеждане на уеб платформи и приложения, които ще направят вашите уроци по-забавни и интерактивни, как да намиране, събиране и сортиране на онлайн ресурси.

Участниците в курс 4 Курс 4: Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia (Флоренция) ще придобият умения за практическо разбиране за най-ефективните устройства и безплатен софтуер за управление и създаване на видео, снимки и звуци. Те ще научат да събират професионални и безопасни онлайн ресурси, да качват и споделят материали онлайн, да управляват графики, аудио и снимки и да добавят субтитри към видео.

Участниците в този курс ще изработят и апробират „Аудиовизуално съдържание към програма езикова терапия за занятията по логопедична терапия и за часовете по английски език“, които ще използват в часовете си и ще представят пред свои колеги.

Посочените дейности след посетените курсовете ще подпомогне приобщаването на ученици и и създаване на благоприятна среда за лчиностно развитие в "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол.

Обединено училище "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол работи по проект „Създаване на благоприятна учебна среда в Обединено училище"Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол. Продължителност: 1 юни 2022 до 31 май 2023г. Стойност: 15 160 евро

Изпълнява се по Програма „ЕРАЗЪМ+“1 ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA122-SCH-000073150

Основна цел на проекта е: Повишаване квалификацията на учителите за придобиване на компетенции за обучение и възпитание, за да бъде съзададена благоприятна среда за приобщаване на ученици и преодоляване на различията.

Участието на учители в курсовете по програмата  спомогна за съзадаване на благоприятна среда за личностно развитие на всички ученици за осигуряване на равен достъп до образование.

През октомври и ноември 2022г. учители от ОбУ "Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол посетиха следните курсовете:

„A European School for All Children“ ; „Европейско училище за всички деца“ (Флоренция).

Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration & Reflection‘(Флоренция).

 “There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning” (Дъблин).

„Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia(Флоренция).

През месец февруари бяха организирани две квалификационни дейности, в рамките на които те запознаха свои колеги с основни приложения за обучения, резултат от мобилността.Участниците в мобилността “There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning” (Дъблин), Севдалина Аджамова и Венета Емануилова проведоха уърк шоп, в който  представиха пред свои колеги в училище, тестове и образователни игри, учене чрез платформи, базирани на игри,  казуси и добри практики за организиране на включваща среда, обучението, включи методи за преподаване: как да използваме ИКТ в клас, въвеждане на уеб платформи и приложения, които ще направят вашите уроци по-забавни и интерактивни, как да намиране, събиране и сортиране на онлайн ресурси. Представиха кадри от проведено състезание за 1 ноември по случай деня на Народните будители чрез приложението Geopardy. Радостина Славчева и Асенка Енева , които посетиха   курса „Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia“  изработиха Аудиовизуално съдържание към програма езикова терапия за занятията по логопедична терапия.  В рамките на квалификационна дейност представиха своите образователни проекти, използващи видео и фото технологии пред учители в ОбУ“П.Берон“.

 

 

 

 

 

      

      

 

 

There is an App..

 

Аудиовизуално съдържание за часовете по английски език и логопедична терапия

 

 

През месец март, в няколко поредни дни, ученици от начален и прогимназиален етап  на  ОбУ „Д- р П. Берон“-гр. Ямбол имаха възможност да гледат филма „Апостолът в премеждие“, заснет и монтиран от Радостина Славчева и Асенка Енева в училище в рамките Аудио визуално съдържание  по проект "Създаване на благоприятна среда за личностно развитие". Във филма участват ученици от 6г клас, а прожекциите се реализираха по класове, придружени с дискусии и беседи за делото на Апостола и значението на наближаващия празник 3ти март.

 

На 16.03.2023г. Двете групи (Радостина Славчева, Асенка Енева, Севдалина Аджамова и Венета Емануилова заедно с колеги, на които беше предаден опита, организираха състезание, наречено " Наука", което бе посветено на живота и делото на д-р Петър Берон и неговия "Рибен буквар". Учениците бяха разделени в 5 отбора -5"б", 6"а", 6"б", 6"г" и 7"а" класове по 4 ученици във всеки отбор. Учителите и децата бяха подготвили стаите в съответствие с наименованието на мисиите: "Добри съвети, умни ответи", "Истории", "Физически сказания" и "Аритметика" , които съответстваха на някои от частите н "Рибния буквар". Началото бе дадено чрез кодове точно в 11:00 часа чрез приложението Goosechase. Въпросите бяха изготвени с приложения Geopardy и Wordwall. Надпреварата започна с въодушевление и ентусиазъм. Получените точки нахъсваха децата и те по най-добрия начин се стараеха да отговорят правилно на всички въпроси и да станат победители. Така с игри и по забавен начин научиха много за живота и делото на нашия патрон.

Състезанието е стъпка към създаване на благоприятна среда за приобщаване на ученици и преодоляване на различията.

 

По повод наближаващият патронен празник на училището,  г-жа Севдалина Аджамова,  учител по история и цивилизации, предложи да създадем филм за Петър Берон и неговият "Рибен Буквар". Идеята се възприе с ентусиазъм и   набързо се оформи екип от съмишленици от двата курса. Направи се кастинг за ролята на Петър Берон. Екипът от учители /С. Аджамова  Р. Славчева и А. Енева/ избраха Илиян Желязков от 6"г" клас. Той наистина се справи чудесно с ролята си, беше креативен  даваше предложения. Група от ученици /Анелия Иванова, Милена Ангелова и Анелия Керемедчиева/ озвучиха текстовете, свързани с делото на нашия патрон. Филмът беше представен на празничния концерт. Публиката в залата гледаше и слушаше притихнала, сътвореното от техните съученици и учители. За създаването на филма е използвано приложението Филмора (Filmora), което беше включено в обучението „Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia(Флоренция).

      
       
      
    
 

 

       

 

 

През учебната 2021/20222г. ОбУ»Д-р П.Берон»-гр.Ямбол работи по проект : Проект „ Моят свят, твоят свят - ЗАЕДНО“ на програма Еразъм+ , ДОГОВОР НОМЕР: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030649, в рамките на който седем учители работиха и участваха в курсове: Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21. century classroom „Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21-ви век”, 03.04.2022 г. до 11.04.2022 г и обучителен курс на тема: „The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources – Portugal“/“Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване в приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси на неформалното образование – Португалия“ с организатор Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем, Португалия – сесия: 21.03.2022 – 27.03.2022 г.

Цели на мобилностите:

Курсовете беха насочени към придобиване на основите на правата на детето – човешки права, многообразие и социално включване и образование за активно гражданство, използване на готови учебни ресурси и да се запознаят с подходите за преподаване на неформалното образование.

Тези курове дадоха възможност на участниците да придобият умения и знания как да организират подходящи обучителни сесии за своите ученици, така че да станат по-отворени и да приемат различията.

Организатор: Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем,

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Курсът имаше за цел да подпомогне учителите в:

1. Получаване на основите на образованието за човешки права, разнообразие и участие чрез темите в Наръчника за учители.

2. Овладяване на умения, които ще им позволят да обсъждат със своите ученици въпроси относно съществуващите представи за човешките различия в съвременното общество и да провеждат подходящи дейности, като избират от тези, предложени в Наръчника за учители, като се има предвид местния контекст.

3. Запознаване с подходите за преподаване на неформалното образование и тяхното използване не само в предложените обучения по гражданско образование, но и в рутинния учебен процес.

4. Отговорно приемане на кодекс на поведение, така че всички техни действия и взаимодействия да носят уважение към другостта и индивидуалността на учениците, като участват в курсовете за обучение заедно с разнообразна група европейски учители.

5. Да научат повече за предизвикателствата, пред които са изправени португалските учители по отношение на използването на Наръчника за учители чрез планираните сесии с участието на португалски учители, които са пилотирали темите за обучение.

6. Да се научат как да работите в международни екипи чрез групови дейности и дейности по двойки

В резултат на мобилностите учителите придобиха следните умения:

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

 

- Посещения в местни училища в Ентроканментo или Сантарем. които са провели обучения на своите ученици, използвайки темите от Наръчника за учители – наблюдение на обученията, дискусии с учители и ученици.

- Допълнителни културни дейности

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

1. Подобряване на чуждоезиковите умения на английски език като език за комуникация по време на мобилността, а именно:

• Умения за четене

• Умения за слушане

• Речеви умения

2. Подобрени компетенции при използване на училищна лексика на език, различен от майчиния.

3. Подобрени компетенции при използване на речник, свързан с разнообразието, на език, различен от майчиния. Участникът подобрява своите компетенции по английски език (особено говор, взаимодействие и производство). В резултат на четене на специализирана литература за приложения за таблети, образователни приложения, използването на социални медии в класната стая английски език и с активното използване на специфична терминология се повишава нивото на владеене на езика.

ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Подобряване на уменията и компетенциите за използване:

1. Редица софтуерни приложения за създаване на анкети и облаци от думи.

2. Приложения, свързани с образованието за разнообразие и толерантност.

3. Мобилни устройства за учебни задачи

Участникът получава:

- ясен поглед върху процеса в класната стая, като се запознае със съответната актуална информация за използването на таблети, образование и социални медии.

ОРГАНИЗАЦИОННИ / УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ

• Придобряване на практическите умения как да организират учениците и да създадат положителна атмосфера в класа чрез активното включване на всички ученици.

• Разработени стратегии за преподаване на разнообразието и толерантността.

• Как да прилагат дейности в клас за приобщаваща класна стая.

• Как да прилагат стратегии за преподаване на многообразие и толерантност в собствената си страна.

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

Дейностите в курса, междукултурната комуникация и свободното време допринасят за създаване на атмосфера на приятелство и доверие между участниците като модел за подражание, който да се използва в ежедневните преподавателски дейности.

• Научават се да изразяват мнението и чувствата си, свързани с разнообразието и толерантността, и ежедневните въпроси.

• Подобрени умения за общуване с учениците чрез преразглеждане на процеса на преподаване и учене от гледна точка на учениците.

 

                                        

 

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Савова

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Станка Иванова

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Дараджанова

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Т.Илиева

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Петя Йорданова

 ДАРАДЖАНОВА- Рамка - тренинг моят свят твоят свят заедно

 Моят свят, твоят свят – ЗАЕДНО

Тренинг моят свят твоят свят заедно Савова

Тренинг моят свят твоят свят заедно Теодора Илиева

 

През 2020 година Обединено училище “Доктор Петър Берон” работи по проект "По-добро бъдеще за ученици от професионалните паралелки на Обединено училище “Доктор Петър Берон”, град Ямбол". Проектът е на стойност 48 520 евро и се реализира по програмата "Еразъм+" КА102-VET learner and staff mobility

 

Информация покана

Формуляр за кандидатстване

Заявление за съгласие от родител

 

        

 

      

През 2019 година Обединено училище “Доктор Петър Берон”, град Ямбол спечели проект „Професионално развитие на учители за качествено образование на ученици”, Покана 2019 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility .