ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Самостоятелна форма на обучение

Съгласно Протокол на Педагогически съвет на ОбУ “Д-р Петър Берон“ през учебната 2018/2019 г. е гласувана Самостоятелна форма на обучение в IV, V, VI и VII клас. Записани са съответно в  IV- един, в V- трима, в VI- пет и в VII- десет ученика.