ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Учениците от ОбУ "Доктор Петър Берон" - Ямбол отбелязват денят на народните будители.