ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Участия в конкурси

На 04.10.2016 г. Мима Асенова Събева, ученичка от VII "б" клас, Румяна Галинова Христова и Яна Радилва Михайлова, ученички от VII "г клас с ръководители Спаска Петкова и Антоанета Иванова участваха в състезание по информационни технологии "Джон Атанасов - бащата на компютъра" в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Бояджик.

Състезанието се проведе в два кръга: в първия кръг Румяна Галинова Христова и Яна Радилва Михайлова представиха презентация на тема "Един ден без компютър"; във втрои кръг Мима Асенова Събева чрез програмата Paint създаде сама рисунка за свой любим герой от приказка.

Ръководството на ОУ "Д-р Петър Берон" поздравява участниците и техните ръководители за смелостта и доброто представяне.