ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Участие на логопед Радостина Славчева в дискусионен форум, организиран от Регионален център гр.Ямбол

Логопедът на ОбУ“Д-р П.Берон“- гр.Ямбол взе участие в дискусионен форум, организиран от Регионален център гр.Ямбол, на тема: „ Приобщаващото образвание в област Ямбол-постижения и съвременни предизвикателства при осъществяването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образвателни потребности“.  Логопед Радостина Славчева представи приложението на интерактивни методи в логопедичнта терапия в ОбУ“Д-р П.Берон гр.Ямбол между които: авторски интерактивни помагала за логопедична терапия, съзададени образвателни видеа и електронни книжки, в които учениците са включени чрез видео и аудио подкаст, електронни книги.

Логопед Радостина Славчева обясни, че някои съзадените от нея образователни видеа за езикова терапия като „Коледна приказка“ и „Есенна бъркотия“  са представени пред деца и ученици от подготвителни групи и в класове, в които има ученици с комуникативни нарушения, с цел приобщаване.

Подробно опсание на разработения Продукт - аудиовизуално съдържание за логопедична терапия и неговите приложни аспекти предстои да излезе  на 30 юни в научното списание  „Педагогически алманах“, бр.1, 2024г.

Всички Интерактивни помагала за логопедична терапия могат да бъдат разгледани и използвани от следния линк:

 https://logoped-radostslavcheva.webnode.page/pomagalo/

Всички  изработени образвателни видеа могат да използвани чрез следните линкове:

Артикулационна гимнастика - https://www.youtube.com/watch?v=XzoG3GD4X80&t=469s/

Автоматизация на звук З - https://www.youtube.com/watch?v=KoJ2DN6hAoA&t=1s

Автоматизация на звук Ч -https://www.youtube.com/watch?v=lNW5oirI9A0

Езикова терапия 

„Коледна приказка“-  https://www.youtube.com/watch?v=0tQ28sqZntI&t=5s

„Есенна бъркотия“-  https://www.youtube.com/watch?v=3Vxz-x-kHts

 

„Черната котка“- https://www.youtube.com/watch?v=6Ig2PGx0Nig