ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

ОбУ "Доктор Петър Берон" на педагогически съвет с протокол №10/06.06.2022 г. прие решение да участва  по  НП "Заедно в изкуствата и спорта", като сформира следните групи и отбори:

 

          1. Модул "Изкуства" 

            1.1 Музикално изкуство:

                Сформиране на вокална група с ученици от 1 - 4 клас

              1.2 Танцово изкуство:

               Сформиране на танцова  група " Танцувай с мен" от 1 - 4 клас         

              1.3 Театрално изкуство:

               Сформиране на група за театрално изкуство от 5 - 10 клас

 

 

          2. Модул "Спорт"

             Сформиране на отбор по футбол с ученици от 1 - 4 клас

               Сформиране на отбор по баскетбол с ученици от 5 - 7 клас

               Сформиране на отбор по волейбол  с ученици от 8 - 9 клас

 

За повече информация на място в училището!