ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Мобилност на ученици от ОбУ "Доктор Петър Берон"

ОбУ“Д-р П.Берон“ работи по проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070318, „Равни въможности за международна професионална практика на нашите ученици“, Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“.

Основна цел на проекта е увеличаване на практическата насоченост на обучението и придобиване на професионални умения в реална работна среда.

В рамките на проект

 Двадесет ученици от специалности „Шивачество “ и „ Основни и довършителни работи в строителството “ –от ОбУ"д-р П.Берон"- гр. Ямбол, заедно с трима свои преподаватели бяха на посещение в гр.Брага, Португалия. Посещението се реализира в рамките на проект в № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070318, „Равни възможности за международна професионална практика на нашите ученици“, Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“. Практиката е с продължителност 10 работни дни – от 10 до 21 април 2023 г. Град Брага се намира в северозападната част на Португалия. Разположен е на реките Ешти и Кавадо и е на 53 км. от Порто. Населението на града наброява около 175 000 души. Любопитен факт е, че през 2012 г. Брага е обявен за Европейска младежка столица на Европа. Градът е известен като най-старият в Португалия, както и като един от най-красивите в страната. Фирмите за строителство и шивачество в Брага са с богат опит. Подпомагаща организация на ямболското училище е EduPLus - European Center for Education and Skills Development, Lda. Tя отговаря за настаняването, културната програма и цялостната логистика по време на престоя на групата в Португалия.

Учениците, имат възможност да усъвършенстват уменията за комуникация на чужд език в реална работна среда, да развият преносими умения – работа в екип, самостоятелност, поемане на отговорност, вземане на решения, гъвкавост, инициативност. Те се запознаха се с чуждия опит в обучението на работно място и ще обменят добри практики с работещия бизнес. Чуждия опит учениците ще почерпиха в две фирми: Martiforte - Imobiliária e Construção Lda. (https://martiforte.com) за специалност "Основни и довършителни работи в строителството и Camorsil Têxteis & Confeções, Lda. (https://www.camorsil.pt/) за специалност “Шивачество.“

Учениците  развиха специализирани работни умения, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труд, ще надградиха ключови и умения, по-специално изучаването на езици и разшириха професионалните си компетентности с нови знания, умения и опит.

Културна програма по мобилност на проект в № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070318, „Равни възможности за международна професионална практика на нашите ученици“, включваше посещение на градовете Гимараеш, Порто и Авейро.

В края на  престоя  учениците получиха сертификати за участие в мобилността.

Провеждането на такива практики е вече традиция за ОбУ“Д-р П.Берон“-гр.Ямбол. През изминалата учебна 2021/2022 година двадесет ученици проведоха своята мобилност в гр.Барселош Португалия, а седем учители се включиха в обучителни курсове отново по програмата Еразъм +. Мобилностите на ученици и учители е резултат от работата на екип от специалисти в ОбУ „Д-р П.Берон“, който разработва и работи по проекти по Програмата Еразъм + вече няколко години.