ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Мисия наука в ОбУ "Доктор Петър Берон"

В рамките на проект „Създаване на благоприятна учебна среда в Обединено училище"Д-р Петър Берон"-Гр.Ямбол, изпълняващ се по Програма „ЕРАЗЪМ+“1 ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA122-SCH-000073150, през месец октомври Венета Еманоилова и Севдалина Аджамова посетиха курса  “There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning” (Дъблин), а Асека Енева и Радостина Славчева курса „Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia(Флоренция).

През месец февруари бяха организирани две квалификационни дейности, в  рамките на които те запознаха свои колеги с  основни приложения за обучения, резултат от мобилността.  На 16.03.2023г. Двете групи, заедно с колеги, на които беше предаден опита, организираха състезание, наречено " Наука", което бе посветено на живота и делото на д-р Петър Берон и неговия "Рибен буквар". Учениците бяха разделени в 5 отбора -5"б", 6"а", 6"б", 6"г" и 7"а" класове по 4 ученици във всеки отбор. Учителите и децата бяха подготвили стаите в съответствие с наименованието на мисиите: "Добри съвети, умни ответи", "Истории", "Физически сказания" и "Аритметика" , които съответстваха на някои от частите н "Рибния буквар". Началото бе дадено чрез кодове точно в 11:00 часа чрез приложението Goosechase. Въпросите бяха изготвени с приложения Geopardi и Wordwall. Надпреварата започна с въодушевление и ентусиазъм. Получените точки нахъсваха децата и те по най-добрия начин се стараеха да отговорят правилно на всички въпроси и да станат победители. Така с игри и по забавен начин научиха много за живота и делото на нашия патрон.

Сътезанието е стъпка към  създаване на  благоприятна среда за приобщаване на ученици и преодоляване на различията.