ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

IV,,г" отбелязва 3 март - Националният празник на България.