ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Артистични методи за работа с ученици

Във връзка с кариерното развитие  и повишаване квалификацията на учителите от ОбУ „Д-р Петър Берон“ и  Плана за квалификационните  на 26.04.2024г., 18.30 часа в стая 204.бе проведено обучение на тема "Артистични методи за работа с ученици".

Темата бе представена от Асенка Енева и Радостина Славчева