ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

OбУ „Д- р П.Берон“-гр. Ямбол имаха възможност да гледат филма „Апостолът в премеждие“

В няколко поредни дни, ученици от начален и прогимназиален етап на ОбУ „Д- р П.Берон“-гр. Ямбол имаха възможност да гледат филма „Апостолът в премеждие“ , заснет и монтиран в училище. Във филма участват ученици от 6г клас, а прожекциите се реализираха по класове, придружени с дискусии и беседи за делото на Апостола и значението на наближаващия празник 3ти март. Директорът на училището, г-жа Дошка Ченкова акцентира върху качествата на Апостола, като хладнокръвие, смелост и бистър ум, които са го спасявали в трудни ситуации. Светлата и чиста личност на Левски е пример за подражание и днес.