ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

16-ти Ноември - Международен ден на толерантността

Възпитаването в толерантност е най-доброто, което можем да дадем на децата.Толерантността е в основата на искреното приемане на различието във всички негови изменения.

Толерантността е уважение.

Толерантността е приемане.

Толерантността е разбиране.

Толерантността е хармония.

Толерантността е съпричастност.

Толерантността е да подадеш ръка.

Толерантността е споделяне.

Толерантността е добродетел.