ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

16-ти Ноември - Международен ден на толерантността

Възпитаването в толерантност е най-доброто, което можем да дадем на децата.Толерантността е в основата на искреното приемане на различието във всички негови изменения.