ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Учениците от 7 а и б клас при ОбУ"Д-р П.Берон" честваха годишнина от рождението на Джон Атанасов. Изработиха табло и презентация, която представиха пред своите съученици.